„Nebunia înseamnă să faci același lucru iar și iar și să te aștepți la rezultate diferite.” (ALBERT EINSTEIN)

Fiecare an nou aduce speranțe și planuri pentru rezultate mai bune, pentru noi clienți sau pentru noi modalități de a ne îndeplini sarcinile. Mentalitatea colectivă încearcă să lase în urmă toate lucrurile rele petrecute în cursul anului precedent și să-l investească pe cel nou cu abordarea pozitivă că lucrurile se pot îmbunătăți în lunile următoare. Mentalitatea este bună, dar de obicei nu este suficientă. Pentru a obține rezultate mai bune, trebuie să înțelegem mai întâi ce a mers rău în trecut și ce poate fi îmbunătățit. De obicei, avem tendința de a rămâne cu proiecte sau abordări cu care suntem obișnuiți.

Dar este aceasta calea corectă?

În practica mea de coaching, am văzut mulți clienți sau cursanți care încercau să facă o schimbare fără a-și transforma modul de a privi lucrurile. Sinceră să fiu, acest lucru este firesc, pentru că mintea noastră lucrează cu hărți deja construite. Când apar noi variabile, mintea noastră le poate percepe ca pe o invazie, deci va începe să lupte împotriva ei. Am observat această tendință și în abordarea afacerii mele. Și lucrul amuzant, dar îngrijorător, este că suntem tentați să facem aceleași acțiuni chiar dacă nu au funcționat înainte. Acea sămânță de speranță este atât de bine implementată în sistemul nostru, încât am putea avea tendința de a deveni nebuni, așa cum obișnuia Einstein să spună „Nebunia este să faci același lucru iar și iar și să te aștepți la rezultate diferite”.

Deci, ce putem face pentru a ieși din această buclă dăunătoare?

Ceea ce am făcut recent, a fost să îmi stabilesc prioritățile la începutul anului ținând cont de aspecte importante care vor contribui la bunăstarea mea, deci la bunăstarea afacerii mele.

De ce este important pentru mine să-mi stabilesc prioritățile pe baza lucrurilor care contribuie la bunăstarea mea?

Ei bine… pentru că obișnuiam să muncesc mult și să urmăresc tendințele care trebuiau să-mi sporească vizibilitatea afacerii și fluxul de numerar și mi-a fost greu să le implementez. De aceea, cred că este esențial să privesc lucrurile diferit și să evaluez pragmatic motivul meu inițial de a deveni antreprenor. Pentru mine, a fost nevoia mea interioară de a exprima valoarea adăugată a serviciilor mele în felul meu. Afacerea mea trebuia să reprezinte cine sunt, iar în ultimii ani am făcut exact invers. Trebuia să mă concentrez pe ceea ce are nevoie piața și modul în care mentalitatea generală răspunde la un anumit stimul și m-am pierdut din cauza asta. Prin urmare, pentru 2023, prioritățile mele au fost stabilite pe baza următoarelor întrebări.

1. Sunt serviciile și produsele mele utile companiilor și persoanelor fizice?

2. Serviciile mele aduc bucurie și satisfacție clienților mei?

3. Serviciile mele aduc ceva nou mediului de afaceri?

4. Contribuie ele la schimbarea actuală a paradigmei de afaceri?

5. Această afacere îmi aduce bucurie?

6. Este această afacere modul meu de a contribui la mediul de afaceri și la dezvoltarea oamenilor?

7. Îmi plac serviciile și produsele?

8. Sunt fericită când îndeplinesc anumite sarcini? (Aici am enumerat toate sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru afacerea mea și am evaluat care dintre ele îmi aduce bucurie și care nu).

9. Cine mă poate ajuta cu sarcinile pe care nu îmi place să le îndeplinesc?

10. Unde pot găsi acest ajutor?

11. Am buget pentru a externaliza unele dintre sarcini?

12. Dacă nu am buget, cum pot câștiga banii necesari pentru a externaliza unele dintre sarcini? Și așa mai departe…

După cum puteți vedea, acestea sunt întrebări de auto-coaching care pot fi folosite de fiecare dintre noi atunci când încercăm să ne abordăm afacerile dintr-un unghi nou.

Unghiul meu este bunăstarea mea personală și a afacerii mele. Al vostru poate fi diferit, dar o serie de întrebări sincere adresate propriei persoane, poate fi mai eficientă decât orice listă de rezoluții pe care o fac oamenii în ultima vreme. Nu sunt un fan al acestei abordări, pentru că am văzut în relațiile mele personale și în timpul practicii mele de Coaching cât de multe daune poate aduce mentalului oamenilor pe termen lung. De la întărirea percepției „nu sunt suficient de bun” până la depresie când vedem că rezoluțiile noastre nu sunt îndeplinite, aceste liste bine vândute pe rețelele de socializare care aparent vă pot îmbunătăți calitatea vieții sau atingerea obiectivelor peste noapte, sunt mai dăunătoare pentru creier și pentru stima de sine decât vă puteți imagina.

Prin urmare, fiți blânzi și realiști cu obiectivele pentru 2023 și mult succes la atingerea cât mai multora posibil. Dacă nu le veți atinge pe toate, amintiți-vă că mai este un an care vă așteaptă să vă dezvoltați abilitățile și să vă schimbați mentalitatea, pentru a ajunge la acel vârf la care ați visat. Cel mai important lucru este să vă distrați și să vă bucurați de călătorie!

2023 fericit și plin de bucurii!

Articolul a fost publicat în revista WEI FOR YOU aici.

„Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” (Albert Einstein)

Every new year brings hopes and plans for better results, for new clients, or for new ways of performing our duties. The collective mindset tries to leave behind all the bad things that happened during the previous year, and invest the new one with the positive approach that things can improve in the months to come. The mindset is good but usually is not enough. To have better results, we need to understand first what went wrong in the past and what can be improved. Usually, we tend to stick with projects or approaches we are used to.

But is this the right way?

In my Coaching practice, I’ve seen a lot of clients or students that were trying to make a change without transforming their way of looking at things. To be honest, this is natural, because our mind works on maps already built. When new variables appear, our mind may perceive them as an invasion, hence will start fighting against them. I’ve noticed this tendency in the approach of my business as well. And the funny yet concerning thing is that we are tempted to perform the same actions even if they didn’t work before. That seed of hope is so well implemented into our system, that we could tend to become insane as Einstein used to say „Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.

So, what can we do to step out of this damaging loop?

What I recently did, was to set my priorities at the beginning of the year taking into account important aspects that will contribute to my well-being, hence to the well-being of my business.

Why is important for me to set my priorities based on things that are contributing to my well-being?

Well… because I used to work a lot and follow trends that were supposed to increase my business visibility and my cash flow, and I found it hard to implement. That’s why I think is crucial to look at things differently, and to assess pragmatically my initial cause of becoming an entrepreneur. For me, it was my inner need to express my services’ added value in my way. My business had to represent who I am, and during the last years, I made exactly the opposite. I was too focused on what the market needs and how the general mindset answers to some stimulus and I lost myself from it. Hence for 2023, my priorities were established based on the following questions.

 

 1. Are my services and products useful to companies and individuals?
 2. Are my services bringing joy and satisfaction to my customers?
 3. Are my services bringing something new to the business environment?
 4. Are they contributing to the current business paradigm change?
 5. Is this business bringing me joy?
 6. Is this business my way to contribute to the business environment and people development?
 7. Do I love my services and products?
 8. Am I happy when I perform certain tasks? (Here I listed all the tasks I have to perform for my business and evaluate which one brings me joy and which one doesn’t).
 9. Who can help me with the tasks I don’t like to perform?
 10. Where can I find this help?
 11. Do I have the budget to externalize some of the tasks?
 12. If I don’t have the budget, how can I make the money needed to externalize some of the tasks? And so on…

As you can see, these are self-coaching questions that can be used by each of us when we try to approach our businesses from a new angle.

My angle was my personal and my business well-being. Yours can be different, but a series of honest questions addressed to yourself can be more effective than any resolution list people are doing lately.

I am not a fan of this approach, as I’ve seen in my personal relationships and during my Coaching practice how much damage can do to people’s mindsets in a long run. From an “I’m not good enough” perception to even depression when we see our resolutions not met, these well-sold lists on social media that apparently can improve your life quality or goals achievement overnight, are more damaging to your brain and self-esteem than you can imagine.

Hence, be gentle and realistic with your goals for 2023, and good luck with achieving as many as possible. If you will not achieve all of them, remember there is another year waiting for you to grow your skills and change your mindset, in order to reach that peak you’ve been dreaming about. The most important thing is to have fun and enjoy the journey!

Happy and joyful 2023!

N.B. The article was published in WEI FOR YOU magazine, here.

https://womenesteeminternational.com/3d-flip-book/womenesteem-international-for-you-no-15

Formular de Înregistrare: Mini-tabără bilingvă de dezvoltare personală la Călimănești

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Datele dumneavoastră

Pentru a vă putea contacta în vederea finalizării procesului de înscriere la acest eveniment, avem nevoie de câteva date personale.


Vă rugăm să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră de la acest eveniment.

Vă încurajăm să vă gândiți la acest aspect și să ne scrieți mai jos, pentru a ne ajuta să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie.


contactează-ne

Ai nevoie de un expert? 

Vrei să îți decoperi  Talentul Nativ?

Sau…

Vrei să afli mai multe despre modelul Business Soul2$oul?

 

+40 721 143 345

office@deltaguideconsulting.com

Formular de înscriere Tabără pentru Descoperire Personală

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Datele dumneavoastră

Pentru a vă putea contacta în vederea finalizării procesului de înscriere la acest eveniment, avem nevoie de câteva date personale.


Vă rugăm să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră de la acest eveniment.

Vă încurajăm să vă gândiți la acest aspect și să ne scrieți mai jos, pentru a ne ajuta să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie.


contactează-ne

Ai nevoie de un expert? 

Vrei să îți decoperi  Talentul Nativ?

Sau…

Vrei să afli mai multe despre modelul Business Soul2$oul?

 

+40 721 143 345

office@deltaguideconsulting.com

TABĂRĂ DE DESCOPERIRE A IDENTITĂȚII PERSONALE

Acesta este Momentul Tău!

Simți că ceea ce faci nu te reprezintă?

Ți se pare că viața ta merge într-o direcție diferită de ceea ce-ți dorești?

Vrei un job mai potrivit sau mai bine plătit?

Ești freelancer la început de drum sau vrei să devii cunoscut ?

Atunci această tabără este pentru tine!

Ce vor dobândi participanții la tabără?

Arhetipurile

Familiarizarea cu arhetipul pricipal și cu cel secundar care se manifestă pe parcursul vieții.

Talentul Nativ

Claritate asupra Talentului Nativ cu care au venit în această viață și folosirea sa conștientă.

Direcția

Validarea direcției potrivite spre care vocea interioară îi ghidează

Imaginea Publică

 • Încredere că vor fi recunoscuți ca specialiști în domeniul ales, vor deveni memorabili pentru categoriile de public vizate.

Identificarea
Talentului Nativ

 1. Introducere în sistemul celor 72 de arhetipuri care guvernează viața, lumea în care trăim, dar și modul în care operăm – 2 ore cu întrebări și răspunsuri
 2. Găsește-ți Telentul Nativ presupune o analiză în profunzime a fiecărui participant – 1 oră, însă se face în timpul liber al participantului, înainte de workshop cu câteva zile.
 3. Raportul de analiză personalizată care cuprinde cele două arhetipuri de bază care guvernează viața fiecărui participant – se livrează pe e-mail la maximum 48 de ore de la primirea chestionarului completat.
 4. Discuție individuală pentru clarificarea raportului personal de analiză – 1 oră, înainte de ziua de început a atelierului propriu-zis).

Folosirea practică a Talentului Nativ

 1. Analiza personală – valori, motivație, public(uri) țintă;
 2. Construcție de brand și diferențiere – cum poți și cu ce îți propui să fii diferit de ceilalți care fac ceea ce faci și tu;
 3. Folosirea Arhetipului tău în construcția brandului personal;
 4. Alegerea mixului de comunicare personală – unde (te) comunici;
 5. Tipuri de imagine: publică, socială, dezirabilă, reală;
 6. Plan de comunicare
Activități Indoor
 • + 8 ore de lucru în sala de curs
 • + 1 oră de lucru individual pentru completarea chestionarului în baza căruia se va genera analiza personalizată a Talentului Nativ (cu câteva zile înaintea atelierului)
 • + 1 oră de discuție de clarificare a raportului personalizat cu fiecare participant în parte.
 • = 10 ore de lucru în sala de lucru

 

Număr maxim de participanți – 14

Activități Outdoor
 • + Trasee montane în zonă, pe parcursul cărora vom reflecta la pas asupra descoperirilor făcute în timpul atelierului
 • + Exerciții de relaxare și respirație în aer liber pentru echilibrarea celor două emisfere cerebrale
 • + Conectare cu natura și cu ceilalți pentru a înțelege mai bine manifestarea arhetipurilor atât în interior, cât și în exterior 

ALEGE VARIANTA CARE ȚI SE POTRIVEȘTE

1380 RON
1140 RON

Early Bird

 • 1380 RON / cameră single cu pensiune completă
 • 1140 RON / loc în cameră dublă cu pensiune completă
 • Achită până pe 15.06.2021 și beneficiezi de 10% reducere
 • Avans nereturnabil 500 RON

1540 RON
1265 RON

Preț standard

 • 1540 RON / cameră single cu pensiune completă
 • 1265 RON / loc în cameră dublă cu pensiune completă
 • Înscriere cu maximum 3 zile înainte de începerea taberei
 • Avans nereturnabil de 700 RON

Trimite-ne dovada plății pe adresa office@deltaguideconsulting.com, iar noi îți vom confirma înscrierea în TABĂRA PENTRU DESCOPERIRE PERSONALĂ

CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI

"A-ți cunoaste talentul nativ cât mai devreme în viață vine cu beneficii imense legate de satisfacția vieții în general și a celei profesionale în special. Recomand acest test tuturor celor care vor să fie cât mai fericiți în viață :-). Ajută adolescenții să își aleagă cariera potrivită înainte de a alege un liceu sau o facultate anume. Ajută orice adult să își aleagă un drum în carieră, în diversele momente ale vieții, dacă vor să facă o schimbare sau pur și simplu să își reconfirme drumul profesional pe care l-au ales. Mie mi-a plăcut foarte mult acest test, m-a ajutat să îmi înțeleg și mai bine talentul și mi-a reconfirmat că sunt în direcția potrivită de viață profesională. Rezultatele prezintă esența, succint, la obiect și foarte practic, ceea ce pentru mine a contat mult. Toată experiența completării studiului a fost o plăcere și, cu siguranță, vei afla foarte multe lucuri despre tine la care poate nici nu te-ai gândit!"
Ileana Pârvu
Country Manager
"Este un chestionar light, ușor de abordat. Mi-a făcut plăcere să răspund la întrebări la care nu m-am gândit niciodată. Itemii sunt clari și nu lasă loc de interpretare sau de veșnicul ”Depinde”. M-a captivat până la sfârșit și nu m-a plictisit pe traseu. Întrebările sunt pertinente, iar scalele folosite îți oferă suficientă libertate. Unii itemi au fost provocatori și la finalul chestionarului m-am simțit ca după o oră de terapie. Mulțumesc Diana! Rezultatele pe care le-am primit nu au fost ceea mă așteptam, însă au fost 100% despre Mine. Am aflat răspunsuri la multe din întrebările existențiale pe care le aveam și mi-a adus mai multă claritate în privința comportamentului meu. Mulțumesc pentru invitația de a mă uita la părțile mele luminate și la părțile mai putin luminate!"
Denisa Anghel
Psihoterapeut
"Demersul de a descoperi talentul nativ este ca o marturisire. O cale prin care este facilitată întâlnirea mea cu mine, într-o formă plină de fond. Secvență cu secvență, descopăr fire care pornesc din esența unui posibil model. Surprinzătoare este conștientizarea contrariilor și a amestecului de nuanțe mai grosiere ori mai subtile care ies la iveală pe măsură ce răspund la întrebări. Merită să găsesc răbdarea și perseverența să joc totul până la capăt. Ghizii Delta Guide, Diana și echipa ei sunt alături și fac ca procesul să fie transparent și clar. Și la final, informația primită prin raport aduce lumina pe propria-mi țesătură. Nu știu cum și în ce fel cei doi ghizi așază piesele, firele acestei țesături, știu doar că informația primită servește fără tăgadă scopului acestui demers, acela al descoperirii de sine din ce în ce mai profund. Raportul este bine aranjat. Partea de introducere este un preambul care face lumina despre fundamentul abordării. Pentru mine este lesne de primit, înțeles și acceptat. Ambele profiluri, principal și secundar îmi sunt “aproape”. Este despre mine așa cum sunt, cu lumini și umbre. Mă văd clar în acest raport, cu tot ce am făcut sau nu am făcut de când mă știu. E fain să poți avea asta într-un grup mai mare de oameni și să vezi ce ramuri ale arborelui sunt mai “încărcate“ de roade. Distracția apare când într-o companie lipsesc anumite arhetipuri. Ceva merge dezechilibrat acolo. Recunostință și Bucurie fie!"
Mariana Prică
Business Coach

Facilitatorii taberei

Co-Founder Delta Guide 

Business Optimization Expert

Fondator și Președinte al Asociației WomenEsteem International.

Diana ne va facilita partea de analiză personalizată, de identificare a Talentului Tău Nativ, de furnizare a raportului personal și va susține dicuția cu fiecare participant în baza raportului personal. Tot ea ne va introduce în tainele sistemului celor 72 de arhetipuri care guvernează întreaga viață la nivel micro și macro.

Dincolo de lumea de business în care activează de peste 15 ani la nivel internațional, sufletul Dianei vibrează pe o cuantă acordată la sunetele profunde ale universului. Și la aceste sunete se conectează pentru a aduce în conștient partea nevăzută și neînțeleasă încă de minte.

”Folosind diferite practici de redescoperire spirituală (Conștiințe Arhetipale Angelice, Arborele Vieții revelat de sistemul Cabala, Vijnana Bhairava Tantra) putem ajunge în stări profunde de conștiință, iar aducerea acestei stări în conștient și practicarea ei, clădește drumul de întoarcere către măreția conștiințelor arhetipale care se manifestă prin noi în această viață.” 

Președinta Asociației Happy Moms

Lector universitar doctor în management

Specialist PR și practician ”The law of attraction”

 

Dana ne va ghida de la teorie la practică, ajutându-ne să aducem în concret Talentul Nostru Nativ și să utilizăm cele două arhetipuri identificate în faza anterioară pentru a ne crea brand-ul personal.

”Sunt brand developer pentru femei antreprenor sau care își doresc să devină antreprenor și sunt preocupate de spiritualitate.

Am format peste 3500 de studenți și oameni de afaceri și am creat de la zero brandul Asociației Happy Moms, pe care o conduc de peste 5 ani și care s-a extins, la cerere, în 5 mari orașe ale țării.

Pe scurt, m-am transformat din doamna profesoară într-o campioană a motivării mamelor și femeilor care își doresc să devină antreprenoare.”

 

contactează-ne

Ai nevoie de un expert? 

Vrei să îți decoperi  Talentul Nativ?

Sau…

Vrei să afli mai multe despre modelul Business Soul2$oul?

 

+40 721 143 345

office@deltaguideconsulting.com

Formular de înscriere

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Datele dumneavoastră

Pentru a vă putea contacta în vederea finalizării procesului de înscriere la acest eveniment, avem nevoie de câteva date personale.


Vă rugăm să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră de la acest eveniment.

Vă încurajăm să vă gândiți la acest aspect și să ne scrieți mai jos, pentru a ne ajuta să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie.


contactează-ne

Ai nevoie de un expert? 

Vrei să îți decoperi  Talentul Nativ?

Sau…

Vrei să afli mai multe despre modelul Business Soul2$oul?

 

+40 721 143 345

office@deltaguideconsulting.com

Găsește-ți Talentul Nativ și Construiește-ți Imaginea publică Reală

Acesta este Momentul Tău!

Simți că ceea ce faci nu te reprezintă?

Ți se pare că viața ta merge într-o direcție diferită de ceea ce-ți dorești?

Vrei un job mai potrivit sau mai bine plătit?

Ești freelancer la început de drum sau vrei să devii cunoscut ?

Atunci acest atelier este pentru tine!

Ce vor dobândi participanții la atelier?

Arhetipurile

Familiarizarea cu arhetipul pricipal și cu cel secundar care se manifestă pe parcursul vieții.

Talentul Nativ

Claritate asupra Talentului Nativ cu care au venit în această viață și folosirea sa conștientă.

Direcția

Validarea direcției potrivite spre care vocea interioară îi ghidează

Imaginea Publică

 • Încredere că vor fi recunoscuți ca specialiști în domeniul ales, vor deveni memorabili pentru categoriile de public vizate.

Identificarea
Talentului Nativ

 1. Introducere în sistemul celor 72 de arhetipuri care guvernează viața, lumea în care trăim, dar și modul în care operăm – 2 ore cu întrebări și răspunsuri
 2. Găsește-ți Telentul Nativ presupune o analiză în profunzime a fiecărui participant – 1 oră, însă se face în timpul liber al participantului, înainte de workshop cu câteva zile.
 3. Raportul de analiză personalizată care cuprinde cele două arhetipuri de bază care guvernează viața fiecărui participant – se livrează pe e-mail la maximum 48 de ore de la primirea chestionarului completat.
 4. Discuție individuală pentru clarificarea raportului personal de analiză – 1 oră, înainte de ziua de început a atelierului propriu-zis).

Folosirea practică a Talentului Nativ

 1. Analiza personală – valori, motivație, public(uri) țintă;
 2. Construcție de brand și diferențiere – cum poți și cu ce îți propui să fii diferit de ceilalți care fac ceea ce faci și tu;
 3. Folosirea Arhetipului tău în construcția brandului personal;
 4. Alegerea mixului de comunicare personală – unde (te) comunici;
 5. Tipuri de imagine: publică, socială, dezirabilă, reală;
 6. Plan de comunicare

Durata atelierului – 8 ore de lucru în clasă (online) + 1 oră de lucru individual pentru completarea chestionarului în baza căruia se va genera analiza personalizată a Talentului Nativ (cu câteva zile înaintea atelierului) + 1 oră de discuție de clarificare a raportului personalizat (cu minimum 1 zi înaintea atelierului).

Total: 10 ore de lucru

Număr maxim de participanți – 10

ALEGE VARIANTA CARE ȚI SE POTRIVEȘTE

592 RON

Early Bird

 • Achită până pe 14.05.2021 și beneficiezi de 20% reducere.
 • Avans nereturnabil 300 RON.

740 RON

Preț standard

 • Înscriere cu maximum 2 zile înainte de începerea workshop-ului.
 • Avans nereturnabil de 400 RON.

Trimite-ne dovada plății pe adresa office@deltaguideconsulting.com, iar noi îți vom confirma participarea la atelier, îți vom trimite link-ul de acces la chestionar precum și link-ul de acces la cele două zile workshop. 

CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI

"A-ți cunoaste talentul nativ cât mai devreme în viață vine cu beneficii imense legate de satisfacția vieții în general și a celei profesionale în special. Recomand acest test tuturor celor care vor să fie cât mai fericiți în viață :-). Ajută adolescenții să își aleagă cariera potrivită înainte de a alege un liceu sau o facultate anume. Ajută orice adult să își aleagă un drum în carieră, în diversele momente ale vieții, dacă vor să facă o schimbare sau pur și simplu să își reconfirme drumul profesional pe care l-au ales. Mie mi-a plăcut foarte mult acest test, m-a ajutat să îmi înțeleg și mai bine talentul și mi-a reconfirmat că sunt în direcția potrivită de viață profesională. Rezultatele prezintă esența, succint, la obiect și foarte practic, ceea ce pentru mine a contat mult. Toată experiența completării studiului a fost o plăcere și, cu siguranță, vei afla foarte multe lucuri despre tine la care poate nici nu te-ai gândit!"
Ileana Pârvu
Country Manager
"Este un chestionar light, ușor de abordat. Mi-a făcut plăcere să răspund la întrebări la care nu m-am gândit niciodată. Itemii sunt clari și nu lasă loc de interpretare sau de veșnicul ”Depinde”. M-a captivat până la sfârșit și nu m-a plictisit pe traseu. Întrebările sunt pertinente, iar scalele folosite îți oferă suficientă libertate. Unii itemi au fost provocatori și la finalul chestionarului m-am simțit ca după o oră de terapie. Mulțumesc Diana! Rezultatele pe care le-am primit nu au fost ceea mă așteptam, însă au fost 100% despre Mine. Am aflat răspunsuri la multe din întrebările existențiale pe care le aveam și mi-a adus mai multă claritate în privința comportamentului meu. Mulțumesc pentru invitația de a mă uita la părțile mele luminate și la părțile mai putin luminate!"
Denisa Anghel
Psihoterapeut
"Demersul de a descoperi talentul nativ este ca o marturisire. O cale prin care este facilitată întâlnirea mea cu mine, într-o formă plină de fond. Secvență cu secvență, descopăr fire care pornesc din esența unui posibil model. Surprinzătoare este conștientizarea contrariilor și a amestecului de nuanțe mai grosiere ori mai subtile care ies la iveală pe măsură ce răspund la întrebări. Merită să găsesc răbdarea și perseverența să joc totul până la capăt. Ghizii Delta Guide, Diana și echipa ei sunt alături și fac ca procesul să fie transparent și clar. Și la final, informația primită prin raport aduce lumina pe propria-mi țesătură. Nu știu cum și în ce fel cei doi ghizi așază piesele, firele acestei țesături, știu doar că informația primită servește fără tăgadă scopului acestui demers, acela al descoperirii de sine din ce în ce mai profund. Raportul este bine aranjat. Partea de introducere este un preambul care face lumina despre fundamentul abordării. Pentru mine este lesne de primit, înțeles și acceptat. Ambele profiluri, principal și secundar îmi sunt “aproape”. Este despre mine așa cum sunt, cu lumini și umbre. Mă văd clar în acest raport, cu tot ce am făcut sau nu am făcut de când mă știu. E fain să poți avea asta într-un grup mai mare de oameni și să vezi ce ramuri ale arborelui sunt mai “încărcate“ de roade. Distracția apare când într-o companie lipsesc anumite arhetipuri. Ceva merge dezechilibrat acolo. Recunostință și Bucurie fie!"
Mariana Prică
Business Coach

Facilitatorii atelierului

Co-Founder Delta Guide 

Business Optimization Expert

Fondator și Președinte al Asociației WomenEsteem International.

Diana ne va facilita partea de analiză personalizată, de identificare a Talentului Tău Nativ, de furnizare a raportului personal și va susține dicuția cu fiecare participant în baza raportului personal. Tot ea ne va introduce în tainele sistemului celor 72 de arhetipuri care guvernează întreaga viață la nivel micro și macro.

Dincolo de lumea de business în care activează de peste 15 ani la nivel internațional, sufletul Dianei vibrează pe o cuantă acordată la sunetele profunde ale universului. Și la aceste sunete se conectează pentru a aduce în conștient partea nevăzută și neînțeleasă încă de minte.

”Folosind diferite practici de redescoperire spirituală (Conștiințe Arhetipale Angelice, Arborele Vieții revelat de sistemul Cabala, Vijnana Bhairava Tantra) putem ajunge în stări profunde de conștiință, iar aducerea acestei stări în conștient și practicarea ei, clădește drumul de întoarcere către măreția conștiințelor arhetipale care se manifestă prin noi în această viață.” 

Președinta Asociației Happy Moms

Lector universitar doctor în management

Specialist PR și practician ”The law of attraction”

 

Dana ne va ghida de la teorie la practică, ajutându-ne să aducem în concret Talentul Nostru Nativ și să utilizăm cele două arhetipuri identificate în faza anterioară pentru a ne crea brand-ul personal.

”Sunt brand developer pentru femei antreprenor sau care își doresc să devină antreprenor și sunt preocupate de spiritualitate.

Am format peste 3500 de studenți și oameni de afaceri și am creat de la zero brandul Asociației Happy Moms, pe care o conduc de peste 5 ani și care s-a extins, la cerere, în 5 mari orașe ale țării.

Pe scurt, m-am transformat din doamna profesoară într-o campioană a motivării mamelor și femeilor care își doresc să devină antreprenoare.”

 

contactează-ne

Ai nevoie de un expert? 

Vrei să îți decoperi  Talentul Nativ?

Sau…

Vrei să afli mai multe despre modelul Business Soul2$oul?

 

+40 721 143 345

office@deltaguideconsulting.com

Talentul Tău Nativ

 

Talentul Tău Nativ este un instrument de identificare și analiză în profunzime a caracteristicilor de bază ale fiecărei ființe umane. Descoperirea acelor părți care ne fac unici și a modului de manifestare a acestora în tot ceea ce facem, poate fi o informație de bază care poate susținea schimbarea conștientă a traseului propriei vieți. Prin urmare, dacă sunteți în curs de descoperire sau redescoperire a propriei voci, identificarea arhetipului principal și a celui secundar care vă guvernează modul de gândire și acțiune poate fi de un real folos. 

Pentru a vă familiariza deja cu metodologia acestui instrument, ne propunem să aducem mai multă claritate asupra surselor de dezvoltare ale acestor profile care nu se înscriu în gama binecunoscută de profile psihologice ce operează în principal cu modul de gândire care reflectă o serie de comportamente. Aceste profile au fost dezvoltate în baza științelor ezoterice. Ce este important de reținut însă, este că informațiile de natură psihologică au fost extrase din aceste științe, inclusiv religiile extrăgându-și învățăturile din această sursă. 

În trecut, datorită deschiderii către informațiile provenite din zonele mai profunde de înțelegere (misticism, credință) oamenii nu aveau nevoie de științele laice. Științele ezoterice erau studiate pentru a dezvolta un nivel profund de înțelegere asupra lumii și implicit a vieții. Aceste științe se ocupă cu studiul Legilor Universului și se situează deasupra oricărei religii, oferind informații obiective asupra funcționării Universului.

Datorită laicizării mediului social din zilele noastre și inadaptării religiilor, în ultima sută de ani a apărut o nevoie la nivelul subconștientului colectiv pentru o știință care să ofere informații adaptate nivelului actual despre funcționarea sufletului în această realitate. Astfel, au apărut timid științele psihologice prin studiile și teoriile elaborate de către inițiatorii psihologiei Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Stanislav Grof.

Cele 12 Arhetipuri indentificate de Carl Gustav Jung

De exemplu, Carl Gustav Jung, în expunerea celor 12 arhetipuri folosite în mod curent în diferite metode de psihoterapie, a adaptat o parte dintre arhetipurile universale pe care științele ezoterice le foloseau de mult timp. Sursa folosită de Carl Jung în construirea celor 12 arhetipuri este Qabbalah care prezintă în detaliu Arborele Vieții, informație pe care a adaptat-o la înțelegerea vremurilor respective.

Obiectiv vorbind, științele ezoterice au fost mutate în mod simplificat în psihologie pentru a fi mai accesibile înțelegerii la nivel de masă. Aceasta nu înseamnă că sunt mai eficiente, sau că surprind întotdeauna esența a ceea ce suntem.

În acest context, ne propunem să expunem toate arhetipurile universale traducându-le într-o formă cât mai prietenoasă și inteligibilă. Prin prisma formării și experienței noastre în științele ezoterice, putem spune că înțelegem bine aspectele arhetipale ale universului. În același timp, suntem foarte conștienți de faptul că mișcarea ezoterică în zona laică comportă niște riscuri, de aceea suntem foarte atenți ca informația să rămână corectă, nedisipată în practici frivole.

În baza Legii Universale a Corespondenței ”Ceea ce este sus este și jos și ceea ce este jos este și sus.”, descoperind arhetipurile universale, ne descoperim pe noi. Mai mult decât atât, dacă reușim să înțelegem cum funcționează structurile macro precum cea a Universului, putem replica cu ușurință această matrice în orice structură funcțională a lumii acesteia, așa cum se poate observa din imaginile de mai jos. Dar cum se întâmplă lucrurile la nivel structural este subiectul unui alt articol cu care vom reveni în curând.

 

This slideshow requires JavaScript.

Între timp, vă invităm să încercați instrumentul nostru Telentul Tău Nativ printr-un click pe link-ul de mai jos care vă va conduce pe pagina produsului. 

 

 

Coaching-ul, călătoria către rezultate rapide și eficiente

Coaching

Mintea este ca un atlas nesfârșit de hărți trasate de-a lungul vieții. Și pentru că este o mare iubitoare de confort, va alege oricând o cărare deja cunoscută în schimbul unei liniștitoare obișnuințe. Dacă nu o determini să călătorească în străinătate, te va purta pe aceleași drumuri, îți va spune aceleași povești și te va duce către aceleași destinații. Coaching-ul este ca o călătorie peste mări și țări, iar coach-ul este ghidul tău în această aventură. El te va îndruma spre noi perspective până când vei ajunge să desenezi noi hărți pentru mintea ta.

În timp ce lucram în mediul de afaceri multinațional, am fost atât de coach, cât și coachee. Am experimentat procesul de ambele părți și a fost una dintre cele mai rapide curbe de învățare folosite în viața mea profesională. Chiar și acum, în diferite situații de viață mă pun în pantofii unui coachee, în timp ce prietenii mei mă antrenează să-mi extind mintea când mă simt blocată. Și de fiecare dată sunt foarte mulțumită de rezultate. Da, coach-ii au și ei coach-ii lor! Așa creștem mai repede și mai frumos!

Coaching

Practic, coaching-ul este o metodă rapidă de transformare a unui aspect din viața ta personală sau profesională. Dacă vrei să pierzi în greutate, să renunți la obiceiuri nocive precum fumatul, sau chiar să faci o schimbare de carieră și cu toate eforturile făcute până în acest moment nu ai reușit, cel mai eficient pentru tine este să apelezi la un coach. El te va ajuta să-ți clarifici starea curentă și obiectivul esențial potrivit momentului din viață în care ai ales să acționezi. Mai mult, va parcurge alături de tine întregul proces de transformare și te va asista să deblochezi acele aspecte care te-au împiedicat să ajungi la rezultatele dorite. 

Cum? 

Prin atenția, compania și provocarea continuă de a rămâne pe direcția pe care ți-ai propus-o. De multe ori renunțăm la o călătorie din lipsă de timp, din lipsa unei companii plăcute, ori a unei temeri ascunse că nu avem resursele necesare să o realizăm. Coach-ul este cel ce te va ajuta să scoți la suprafață toate resursele personale de care ai uitat și care abia așteaptă să fie văzute și puse la treabă pentru tine.

Se spune că în final, călătoria în sine devine mai importantă și mai satisfăcătoare decât destinația. Și, ca un adevărat călător prin lume, prin viață, prin spațiu și timp, confirm și zic că o călătorie spre o nouă stare, presupune o companie pricepută care să te însoțească pas cu pas, să te ghideze spre propriile resurse, să-ți reamintească spre ce te îndrepți și de unde ai plecat. Acesta este, pe scurt, rolul coach-ului. La final, când ți-ai atins obiectivul, te asigur că atunci când vei privi noua transformare din viața ta, fericirea va veni din amintirea momentelor în care ai căzut și ai avut alături o mână care să te ridice să descoperi că de sus se văd și alte drumuri către destinația finală.

Dacă simți că te afli pe un drum de transformare personală sau profesională și dorești să vezi dacă metoda potrivită pentru tine este coaching-ul, mă poți suna, îmi poți scrie direct sau îmi poți lăsa un comentariu mai jos și te voi contacta pentru a porni împreună într-o nouă călătorie.

Business Soul2$oul for People Engagement and Profit

Business Soul2$oul

What would you say if I would tell you that the profit target can be reached more easily than you thought so far?

With the right employees for the right jobs matching their talents, and the perfect infrastructure that best suits the business you run, the above statement has a real basis.

In a new social, political, economic and psychological context, the challenges can be approached with new tools. And if we don’t have new tools, the easiest way is to adapt the roots to the new soil and water them differently from the way we’ve done it so far.

The installation of a new context does not happen overnight. It is announced by various factors, and if you pay attention to the signs, you can sense the inevitable change. Working in the business environment for over 15 years, I had the chance to create, analyze and change the work dynamics both nationally and internationally. This way, I understood that the behavioral patterns and the work patterns are the same. We repeat indefinitely the same loop built by someone at one point and so we expand. And changing or getting out of the loop becomes more and more difficult due to the roots of generations that feed it.

But the loop was installed by someone, just as you install a new operating system on a computer. Most of us use Microsoft Windows (released in 1985), but Mac OS (Unix) was released in 1989, and two years later Linux v 0.01 (Sept. 17, 1991). Those who created other operating systems, analyzed existing systems and had a vision for the future. They felt the change long before it occurred at the mass level and contributed to the installation of the new reality step by step.

Our vision has emerged on a similar intuition for change and is focused on adapting the business environment to the new global paradigm. We have anticipated this change in the last two years, but in the current social and economic context it seems that the environment is forcing us all to transform and adapt. And in these circumstances, we are ready to present Business Soul2$oul model to a large level of business users: employers and employees from any industry.

Business challenges

Officially launched on October 30, 2019 at the “Future Business Human Business” conference, organized by the Romanian-American University in collaboration with the WomenEsteem International Community, Business Soul2$oul is an innovative business model that helps companies allocate the right people on the right jobs, taking into account their native talents. Thus, by putting the “right person in the right place”, maximum profitability can be achieved by inner motivated employees, and 100% involved and responsible for what they do.

The direct benefits of implementing such a business model have a direct positive effect on the major challenges most companies are facing, regardless of the industry in which they operate.

Positive effects for People (employees)

 • Increasing the level of inner motivation and satisfaction of people who end up working on jobs that match their native talents.
 • Increasing staff retention in the company by recruiting or reallocating people to the jobs matching their native talents.
 • Reducing the costs of retaining people in the company and / or hiring and integrating new people for positions where the staff turnover rate is high.

Positive effects at Process level

By mapping or reviewing the work process, the emphasis is placed on optimizing and adapting it to market needs, eliminating loss (i.e. downtime, excessive manual checks, role duplication, etc.).

Positive effects at Profit level

Increasing the profitability rate per project or business line. The impact is different depending on the size of the company or business line, and the industry in which the company operates. So far, we have obtained a minimum of 10% increase after the full implementation of process optimizations and organizational structure (minimum 1 year, depending on the implementation speed of the company).

This model is exactly that piece that is currently missing from the business environment. Thanks to the business expertise that our team has, we know exactly how to make this adaptation by focusing on people’s native talents and allocating them to those jobs that they can excel at.

In this way, they will perform naturally and systematically and will achieve the required rate of return, without the need to be monitored step by step and motivated from the outside to do so. And in a world where the trend will be to increase the share of employees working from home, Business Soul2$oul model proactively responds to this general need that has made its presence felt in the last three months globally.

If the above information about Business Soul2$oul model has clarified what we do and is interesting for your business, I invite you to contact us directly here.